Karl Emil Hildebrand, 1870-1952, svensk historiker og politiker. Efter sin disputats i 1898, Johan III och Europas katolska makter 1568-1580, blev han journalist og som meget forsvarsvenlig politiker tilknyttet Det Moderate Parti. 1904-13 var han hovedredaktør af Stockholms Dagblad.