Karl Emanuel 1., Carlo Emanuele, 12.1.1562-26.7.1630, hertug af Savoyen fra 1580. Karl Emanuel, der blev kaldt Il Grande 'den Store', fortsatte sin fars, hertug Emmanuel-Philiberts, kamp for en transalpinsk stat bestående af Piemonte og Savoyen, uafhængig af Spanien og Frankrig. Han støttede derfor skiftevis den ene part mod den anden med sine hære og diplomati, men han havde kun delvis held med sin ekspansionspolitik: Saluzzo nær hovedstaden Torino erhvervedes i 1588, hvorimod alle områderne vest for Rhônefloden overgik til den franske konge i 1601. Skønt Karl Emanuel 1.s politik var dynastisk-enevældig og forarmede landet, var han afholdt af sine undersåtter. Siden 1800-t. er han i Italien blevet betragtet som en patriot, der med succes ydede de spanske overherrer modstand.