Karl Christian Lammers, f. 1943, dansk historiker, lektor ved Københavns Universitet 1969-2013. Lammers er en internationalt anset kender af tysk samtidshistorie og nazismen. Han benyttes ofte i medierne til at kommentere moderne tysk historie og har bl.a. beskæftiget sig med forholdet mellem DDR og Danmark. Hans forfatterskab tæller bl.a. Fascination og forbrydelse (1992), Det ny Tyskland (1993), Hovedstad Berlin 1871-2000, Magt, arkitektur og erindring (2000) og Goebbels. Hitlers spindoktor (2008).