Karl August, 3.9.1757-14.11.1828, hertug af Sachsen-Weimar fra 1758, storhertug fra 1815. Karl August overtog styret i Weimar, da han blev myndig i 1775, og sluttede sig politisk til Preussen. I 1816 udstedte han den første konstitutionelle tyske forfatning, som han forsvarede imod reaktionen, og i 1817 billigede han radikale studenters protest mod reaktionen under den såkaldte Wartburgfest. Karl August havde som ung gjort Goethes bekendtskab; i 1775 fik han ham til at flytte til Weimar, og Goethe indtrådte i hertugdømmets styrelse. Karl August blev flere gange ledsaget af Goethe på rejser, og det nære forhold mellem de to varede til Karl Augusts død og var afgørende for, at Weimar i hans regeringstid var et midtpunkt i Tysklands litterære liv.