Karl 3. den Enfoldige, 879-7.10.929, konge af Frankrig 898-922, søn af Ludvig 2. den Stammende. I en opløsningstid, der var præget af vikingeoverfald, valgte stormændene i 888 grev Odo af Paris til konge. Karl blev kronet 893, men først ved Odos død i 898 blev han enekonge. I et forsøg på at standse vikingerne overlod Karl i 911 Normandiet som hertugdømme til Rollo, der tillige blev gift med hans datter Gisla. Under Karl fortsatte centralmagtens opløsning, og i 922 blev han afsat af stormændene til fordel for Odos bror Robert. Året efter faldt Robert, men Karl tabte samtidig et afgørende slag i sit forsøg på at generobre kongemagten og måtte flygte til Tyskland.