Karl 2. var søn af Filip 4. og konge af Spanien fra 1665. Karl 2.s regering markerede Spaniens forfald, hvorunder bl.a. Artois og dele af Flandern blev tabt til Frankrig. Den indre administration var præget af korruption, hæren og flåden mistede tidligere prestige og magt, og handel og industri stagnerede. Karl havde ingen arvinger og efterlod tronen til Filip af Anjou, hvilket blev anledning til Den Spanske Arvefølgekrig. Karl var den sidste habsburgske regent i Spanien.