Karin Kock, 1891-1976, svensk økonom og politiker. Fra oprindelig at have været liberal tilsluttede Karin Kock sig i 1930'erne Socialdemokratiet. Hun var professor i nationaløkonomi 1938-46, blev i 1947 konsultativt statsråd og var fra 1948 til årsskiftet 1949-50 minister for folkhushållning, dvs. økonomiminister; hun blev dermed den første kvindelige minister i Sverige. Karin Kock bidrog til mange offentlige udredninger og var aktiv i svensk og international kvindebevægelse.