Karen Kjær, 1857-1923, dansk rektor. Med baggrund i en institutbestyrerindeeksamen og en studentereksamen overtog hun 1892 Emilie Løbners pigeskole på Nørrebro i København. På få år gjorde hun Karen Kjærs Skole til en agtet og søgt eksamensskole for piger, fra 1897 i egen bygning i Gartnergade. Skolen fik 1895 dimissionsret til præliminæreksamen, og 1912 dimitteredes det første hold studenter. 1919 overgik skolen til staten under navnet Nørre Gymnasium med undertitlen Karen Kjærs Skole indtil 1971. Karen Kjær, der var skolens leder til sin død, blev den første kvindelige rektor for et statsligt gymnasium i Danmark.