Kapernaum, nuv. Tall Hum, oldtidsby i Israel ca. 4 km sydvest for Jordans udløb i Genesaretsøen. Kapernaum nævnes ikke i Det Gamle Testamente, men var på Jesu tid en driftig by og udgangspunkt for hans virke i Galilæa, se fx Matth. 4,13. Udgravninger har afdækket ruinerne af blandt andet en meget stor synagoge fra ca. 400 e.Kr.