Kap Verde - geografi

Kap Verde - geografi, Kap Verde ligger 500 km vest for Vestafrikas kyst. Trods navnet har øerne ifølge de første europæiske besøgende (bl.a. Columbus) altid været tørre, og navnet henviser til beliggenheden ud for forbjerget Kap Verde i Senegal. Landet består af 9 beboede og 12 ubeboede øer samt 58.000 km2 havterritorium. Øerne opdeles i de nordlige øer, Ilhas do Barlavento ('øerne i vindsiden'), og de sydlige øer, Ilhas do Sotavento ('øerne i læ'). Navnene refererer til placeringen i forhold til nordøstpassaten, der præger klimaet med en konstant varm og tør vind.

Alle øerne er af vulkansk oprindelse, og vulkanudbrud forekommer jævnlig. Mens de vestlige og geologisk yngste er bjergrige og flere steder kun vanskeligt tilgængelige, er de østlige nederoderede og sandede. Nedbøren falder næsten udelukkende fra august til oktober og da sædvanligvis i få, kraftige regnskyl. I gennemsnit er nedbøren beskeden, og mange år er den helt udeblevet med tilbagevendende hungersnød til følge. Den sidste var i 1947, da 20.000 mennesker døde. Siden har landet fået store mængder international fødevarehjælp, bl.a. under den langvarige tørke fra 1969 til 1985. Selv i gode år kan landet ikke brødføde sig selv.

Befolkning. Kap Verde er et af de lande i verden, der har den største del af befolkningen som migrantarbejdere i udlandet. Det anslås, at over halvdelen af kapverderne bor i udlandet; årsagen er dels høj arbejdsløshed (21% i 2000) og underbeskæftigelse i hjemlandet; dels stor blivende udvandring til især USA og Vesteuropa. Traditionen med migrantarbejde har dybe rødder.

I modsætning til De Kanariske Øer var Kap Verde ubeboet, da de første portugisere ankom i 1456. De importerede slaver fra Afrikas vestkyst (især fra det daværende Portugisisk Guinea, nuværende Guinea-Bissau) til arbejdet på de nyanlagte plantager. Kap Verdes position som transithavn først for slavehandelen og senere for skibsfarten på Østen betød, at der var gode muligheder for at få arbejde på skibene. Siden er migrationen fortsat på grund af de beskedne muligheder på øerne, og der er et overskud af kvinder.

71% af befolkningen er efterkommere af blandede ægteskaber mellem slaver og portugisere. Befolkningstætheden er næsten 100 indb. pr. km2, hvilket er meget i forhold til de begrænsede naturresurser. En stor del bor på øen São Tiago med hovedstaden Praia.

Landbruget begrænses både af vandmangel og et beskedent dyrkbart areal, i alt 39.000 ha, hvoraf 8600 ha er kunstvandet. Grundvandsresurserne er begrænsede, da nedbøren fra de kraftige regnskyl ikke når at synke ned i det bjergrige landskab. For at hæmme overfladeafløbet har regeringen siden selvstændigheden satset på terrassering, dæmningsbyggerier og et omfattende skovrejsningsprogram. Fra 1975 til midten af 1990'erne er skovarealet øget fra 3000 til 50.000 ha, og der plantes fortsat 2-3 mio. træer hvert år.

Den eneste landbrugseksport er bananer, idet Kap Verde har en kvote på 4800 t under EU's bananordning, som dog langtfra kan opfyldes.

Fiskeri. Søterritoriet rummer kun små fiskebanker, og det lokale fiskeri er begrænset; bl.a. eksporteres hummere. Der er et stort potentiale for tun- og andet højsøfiskeri, som dog kræver store investeringer. Indtil videre sælges fiskerirettighederne til EU.

Industrien er beskeden og udgøres af små virksomheder, som producerer til det lokale marked. Siden 1993 er der åbnet for etablering af frizoner for udenlandske investorer; otte udenlandske firmaer havde i 1999 etableret sig. Siden 1992 har der været ført en liberaliseringspolitik med støtte fra IMF og Verdensbanken.

Energi. Kap Verde må importere al olie. Et forsøg på at reducere denne afhængighed sker med bygningen, bl.a. med dansk bistand, af vindmøller, som udnytter den stabile passatvind.

Økonomi. De fleste år dækker eksportindtægterne under 5% af udgifterne til vareimport. Underskuddet dækkes af serviceydelser (havnepenge, salg af fiskerilicenser), lån, bistandsmidler (især fra Portugal) og ikke mindst overførsler fra kapverdere i udlandet. Derimod er indtægterne fra turistbesøg forsvindende små. Forholdene på de nærliggende Kanariske Øer har ellers inspireret til en satsning på turisterhvervet.

Læs mere om Kap Verde.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig