Kanteletar, (finsk, afledt af kantele), en samling folkeviser, som Elias Lönnrot, Kalevala-eposets udgiver, indsamlede først og fremmest i Karelen, bearbejdede og publicerede 1840-41. Samlingen, der består af omkring 650 digte, udkom i tre dele under titlen Kanteletar eller Det Finske Folks Gamle Sange og Kvad. Foruden gammel folkelyrik indeholder den episke digte, ballader, legender og historiske digte. Her findes mændenes, kvindernes og børnenes kvad og digte, der beskriver folkets glæde og sorg og naturen som en trøstende ven. Versemålet baserer sig på folkedigtningen. Ligesom Kalevala fik Kanteletar stor national og kulturhistorisk betydning. Den har inspireret både Runeberg og Topelius og den finske lyrik, deriblandt Eino Leinos mytiske digtsuite Helkasange (1903).