Kamutef er et tilnavn til især de egyptiske guder Amon og Min, der begge kan fremstilles med erigeret penis. Kamutef betyder 'sin moders tyr' på egyptisk. Den bagvedliggende tanke er, at disse guder avler og fornyer sig selv i en kønsakt med en gudinde, som derved samtidig er deres mor og deres gemalinde. Faderen og sønnen bliver da også én og den samme, og det er her, man skal søge Kamutef-tankens relevans, først og fremmest i forhold til kongedømmet. Kongen er gudens søn, undfanget ved en dronning i en kønsakt med guden — og under dette perspektiv er hele kongerækken ikke andet end guden, der reproducerer sig selv.