Kampen, hollandsk by ved IJssels munding. Kampen omtaltes første gang i 1227 og fik i 1248 sin første stadsret. Det var en betydningsfuld handelsby, som i 1441 blev hansestad, men ved IJssels tilsanding i 1600-t. stagnerede byen økonomisk.