Kalypso, (gr. 'den skjulende'), nymfe i Odysseens 5. sang, datter af Atlas; hos Kalypso tilbringer Odysseus syv år mod sin vilje. Hun bor på eventyrøen Ogygia, hvorfra Odysseus først kommer med hjælp fra Athena og Hermes. Det er ikke tilfredsstillende forklaret, hvordan nymfens navn som "den skjulende" skal opfattes.