Kallinos, græsk elegisk digter fra 600-t. f.Kr. fra Efesos, samtidig med Archilochos. Kallinos er kun fragmentarisk bevaret, bl.a. med en patriotisk appel til sine medborgere om at vise mod og vilje til at dø for fædrelandet. Han omtaler i et andet digt kimmeriernes angreb på byerne i Lilleasien og ødelæggelsen af Magnesia. Hans sprog og stil er formelpræget og tæt på Homers.