Kallhäll, forstad 20 km NV for Stockholm. Byen ligger ved en forgrening af Mälaren og ved jernbane og motorvej mod Västerås. Den har en del mindre industrivirksomheder, men der er stor pendling til Stockholm.