Kalkbrænderihavnen, del af Københavns Nordhavn, opkaldt efter Gammel Kalkbrænderi fra 1731 og Ny Kalkbrænderi fra 1779, begge opført på tanger ud i Øresund. Kalkbrænderihavnen blev taget i brug i 1895 sammen med Frihavnen. Havnen, der senere er delvis opfyldt, tjente til oplagring af kul og byggematerialer og gav desuden plads til Nordhavnsværftet. Svanemølleværket fra 1953 giver området en særegen profil.