Kalbyler, ældre betegnelse for et ca. 15-30 cm tykt lysegråt lerlag fra Mellem Kambrium (ca. 520 mio. år), som overlejrer Rispebjergsandstenen i Læså på Sydbornholm. Fossilindholdet angiver, at leret har samme alder som Exsulanskalken, og det anses derfor at være en forvitringsrest af denne.