Kaj, sjældnere Kay eller Kai, drengenavn, der i middelalderen var særlig udbredt i Sønderjylland; vist indlånt fra frisisk Kaye. Enkelte eksempler kan forudsætte latin Caius. I 2015 bar ca. 10.200 danskere navnet Kaj, mens varianten Kai blev båret af ca. 2600.