Kainji, dæmning, sø, vandkraftværk og moderne by i det vestlige Nigeria. Dæmningsarbejdet indledtes i 1964, og Kainji var et af det selvstændige Afrikas første store dæmningsprojekter; Akosombo (Ghana) og Kariba (Zambia-Zimbabwe) var andre, og de blev fulgt med store forventninger til den samfundsmæssige udvikling. Dæmningen er 8 km lang og 158 m høj; den opdæmmer Nigerfloden og har dannet en 1240 km2 stor sø. Søen oversvømmede flere byer og store områder med agerland og græsning; 42.000 mennesker blev evakueret og genbosat. Siden 1976 har søen været omgivet af en nationalpark. Kainjiværket har en effekt på 960 MW og forsyner byerne i landets nordlige og vestlige egne.