Kai Manne Börje Siegbahn, 20.4.1918-20.7.2007, svensk eksperimentalfysiker, søn af Manne Siegbahn. Kai Siegbahn var professor ved Tekniska högskolan i Stockholm 1951-54 og professor og leder af fysikinstituttet ved Uppsala Universitet 1954-84. Han fik nobelprisen i fysik sammen med N. Bloembergen og A.L. Schawlow i 1981 for sit bidrag til udviklingen af elektronspektroskopien.