Kai Hammerich, 1894-1963, dansk søofficer. Hammerich gennemgik en søofficerskarriere og blev i 1948 kommandør. Sideløbende hermed var han som engageret kristen bl.a. aktiv i Kirkens Korshær (chef 1930-40) samt i Dansk Røde Kors (præsident 1946-50) og ordblindesagen. Under besættelsen var han i 1941 medstifter af bevægelsen Folk og Værn og redigerede dens tidsskrift indtil 1944. I besættelsens sidste periode var han med til at organisere illegal ruteforbindelse til Sverige. Hammerich var 1950-53 chef for hospitalsskibet Jutlandia.