Kai Hørby, 22.10.1935-11.8.1993, dansk historiker. Hørbys styrke var en indleven i Europas middelalderlige tankegang og en kombination af indsigter fra teologiske, juridiske og politiske kilder. Hørby spændte over økonomisk historie samt handels- og socialhistorie, men var især optaget af middelalderens åndshistorie. Flere af hans oversigtsværker over dansk middelalder var inspirerende synteser, og bl.a. disputatsen Status regni dacie (1978) kastede nyt lys over kildemæssigt svært tilgængelige perioder. Hørbys mangeårige studier af norditalienske byers administration blev aldrig færdiggjort, men satte sig spor i bl.a. Den kristne middelalder (bd. 3 i Det Europæiske Hus, 1991).