Kader Abdolah, pseudonym for Hossein Sadgadi Ghaemuraghami Frahani, f. 1954, hollandsk forfatter af iransk herkomst. Han kom til Holland som flygtning i 1988. Abdolahs værker beskæftiger sig med konflikten mellem flygtningens tab af sin oprindelige kultur og rodløsheden i de nye omgivelser. I romanen Spijkerschrift (2000, da. Kileskrift, 2004) giver hovedpersonen gennem portrættet af sin fader en beskrivelse af den iranske historie og traditionelle kultur, men også af sin egen deltagelse i studenteroprøret mod ayatollah Khomeinis præstestyre og den senere flygtningetilværelse i Holland.