Kaartariget, rige i det nuværende Mali. Kaartariget opstod ca. 1750 og gik til grunde i 1854. Det var det ene af de to Bambarariger, hvis indtægter kom fra plyndringer og tyverier af slaver fra svagere naboer. Det andet Bambararige, Segu, der var væsentlig stærkere, udgjorde en stadig trussel mod Kaartariget. Hovedstaden måtte således flyttes talrige gange, indtil der i begyndelsen af 1800-t. blev sluttet fred med Segu.