Kaare Svalastoga var en norsk sociolog. Professor i sociologi ved Københavns Universitet 1950-84. Svalastoga, der var amerikansk uddannet, gennemførte i 1950'erne en stor undersøgelse af, hvilke erhverv der i Danmark var prestigegivende (se prestige). Resultatet blev offentliggjort i Prestige, Class and Mobility (1959). Han opbyggede i 1950'erne det nye sociologistudium ved Københavns Universitet og stod i 1960'erne og 1970'erne stærkt placeret i international forskning, bl.a. med lærebogen Social Differentiation (1965) og sit bidrag til Handbook of Modern Sociology (1964). I The Social System (1969) forsøgte han ud fra enkle principper at opstille en sociologisk tilgang til forståelse af hele samfundet. Svalastogas videnskabsteoretiske opfattelse var positivistisk; videnskaben, herunder sociologien, skulle være værdifri med naturvidenskaben som forbillede. Efter Studenteroprørets forkastelse af idéen om en værdifri videnskab blev Svalastoga i 1970'erne isoleret i forholdet til de studerende og uden indflydelse på Sociologisk Institut.