Kaarale, egl. Kaarale Andreassen, 1890-1934, grønlandsk tegner, maler og overkateket. Opvokset i en familie af åndemanere og med en udpræget fortællende evne gengav Kaarale i sine naivistisk-realistiske værker den inuitiske sagnverdens mystik og gru. Sammen med Peter Rosing var han med til at indsamle de gamle sagn, og han illustrerede bl.a. Knud Rasmussens Myter og Sagn fra Grønland bind 1 (1921). Kaarale er repræsenteret på Det Kongelige Bibliotek, Kobberstiksamlingen og Nationalmuseet.