KOR, (polsk fork.f. Komitet Obrony Robotników 'Komitéen til forsvar for arbejderne'), polsk oppositionsgruppe 1976-81, der formulerede de idéer, som sejrede med den demokratiske udvikling i Polen efter 1989. Komitéen blev oprettet for at forsvare de arbejdere, der efter omfattende uroligheder på fabrikker i Warszawa og Radom i juni 1976 blev udsat for det polske regimes brutale forfølgelser. KOR hjalp i første omgang arbejderne finansielt og juridisk. Da arbejderne i 1977 blev løsladt, udvidede komitéen sit arbejde. I ånden fra den internationale Helsinki-slutakt fra 1975, som den polske regering var medunderskriver af, ville KOR bekæmpe politisk, religiøs og racemæssig undertrykkelse og ved bl.a. at indsamle dokumentation for retsbrud være med til at sikre retsstaten. Som illegal opposition arbejdede KOR helt åbent, og dens appeller til regering, parti og samfund var underskrevet af medlemmerne. Det usædvanlige samarbejde mellem intellektuelle og arbejdere vakte stor uro i Kommunistpartiet, der anså ledende KOR-medlemmer for regimets farligste fjender. KOR kæmpede for frie fagbevægelser og var medgrundlægger af Solidaritet i 1980, som den anså for sin naturlige afløser. Komitéen opløste sig selv i 1981.