K. Skovgaard, Kristen Skovgaard, 1894-1968, dansk landøkonom. Skovgaard blev kandidat fra Landbohøjskolen i 1919 og modtog året efter Landbohøjskolens store rejsestipendium, der bragte ham til USA. Her var det især den frie markedsøkonomi, der optog ham, og han var ikke i tvivl om, at landbruget klarede sig bedst uden politiske indgreb. Som medlem af Priskontrolrådet under besættelsen indså han dog nødvendigheden af prisregulering. I 1942 blev Skovgaard professor i landbrugsøkonomi, og som udreder og formidler af større komplicerede økonomiske sammenhænge inden for landbrugserhvervet har han i særlig grad haft betydning. Derudover har Skovgaard bl.a. været sekretær for De Sjællandske Landboforeninger og medlem af det danske FAO-udvalg.