K. Hansen, Kristian Hansen, 1858-1941, dansk landbrugskonsulent. Hansen voksede op under beskedne kår i Vestjylland. Han blev agronom 1888 og var fra 1890 lærer ved Lyngby Landboskole. Samme år blev han også forsøgsleder og var 1893-1935 statskonsulent for planteavl på Øerne. Hansen var den betydeligste af sin generations planteavlskonsulenter og udfoldede et stort fagligt oplysende forfatterskab om landbrugets kulturplanter og om ukrudtsbekæmpelse. Hans arbejdskraft og faglige indsigt blev bl.a. under 1. Verdenskrig i stort omfang taget i brug af landbrugets organisationer og af staten, og fra 1898 til sin død var han en kyndig, men traditionelt indstillet leder af Dansk Landbrugsmuseum. Fra 1924 redigerede han værket Det danske Landbrugs Historie, 1-4.