K.J. Ståhlberg, Kaarlo Juho Ståhlberg (oprindeligt Carl Johan), 1865-1952, finsk politiker og jurist, præsident 1919-25. Ståhlberg blev i 1904 indvalgt i lantdagen for Ungfinska partiet og var 1905-07 senator. Efter borgerkrigen i 1918 medvirkede han til dannelsen af Framstegspartiet, og efter vedtagelsen af den nye forfatning valgtes han i 1919 til landets første præsident. Ståhlberg gjorde en stor indsats for at hele sårene efter borgerkrigen. Han genopstillede ikke ved præsidentvalget i 1925 og tabte knebent ved valgene i 1931 og 1937. Som politiker var Ståhlberg respekteret for sin principfasthed og retsbevidsthed. Som ledende liberal politiker var han forhadt af det ekstreme højre, og i 1930 blev han og hustruen, Ester, kortvarigt bortført af Lappofolk til Joensuu, en begivenhed, der bidrog til at vende stemningen mod Lappobevægelsen.