Københavns Teater, tidligere Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab; Den Storkøbenhavnske Landsdelsscene; Hovedstadens Teater, selvejende institution, som har til formål at drive de i ordningen optagne teatre således, at de tilsammen udbyder et alsidigt repertoire. Frem til 2005 blev institutionen drevet af Københavns og Frederiksberg Kommuner samt Københavns, Frederiksborg og Roskilde Amter med tilskud fra staten, ledet af en styrelse med repræsentanter for de kommunale og amtskommunale tilskudsgivere. Teaterfællesskabet har siden en lovrevision i 1999 omfattet Betty Nansen Teatret, Dr. Dantes Aveny, Folketeatret, Gladsaxe Teater, Nørrebros Teater, Østre Gasværk og Rialto Teatret samt Det Ny Teater (kun huslejetilskud). Under navnet Hovedstadens Teater (bl.a. som følge af kommunalreformen), kort tid efter ændret til det nuværende Københavns Teater, blev ordningen fra 2006 styringsmæssigt ligestillet med landsdelsscenerne; det betød, at teatrene i ordningen administreres af bestyrelsen for Københavns Teater, der bl.a. træffer beslutning om, hvilke teatre der skal tilbydes at indgå i ordningen. Den nye bestyrelse er uden partipolitisk repræsentation, men udpeget blandt personer med tilknytning til film og teater.