København - geologi

København - geologi, København hviler på en undergrund af kalksten med flintlag, som mange steder findes ca. 10 m under gadeniveau. Kalken er aflejret i Danien (for 65-60 mio. år siden), og dens tykkelse er ca. 100 m. Den nederste halvdel af lagserien består især af bryozokalk, den øverste af Københavnkalk, en sandet kalksten af meget vekslende hårdhed. I denne kalkundergrund er der udført adskillige anlægsarbejder, bl.a. flere tunneler under havnen. Enkelte steder ligger der oven på kalken en få meter tyk aflejring af grønsand fra Selandien (ca. 60-57 mio. år før nu). I kalkundergrunden findes der spor af jordskorpeforskydninger, bl.a. forkastninger. En af de betydeligste er den såkaldte Carlsberg-forkastning; den forløber i retningen NV-SØ og med en lodret forskydning på over 50 m. Jordskorpeforskydningerne er foregået efter Danien og før istiden.

I istiden blev kalkens overflade eroderet af gletschere, som bl.a. efterlod skurestriber, og der blev aflejret et 10-15 m tykt dæklag af moræne- og smeltevandsaflejringer. Fra tiden efter istiden findes nogle steder moseaflejringer og aflejringer fra Litorinahavet foruden menneskeskabte opfyldningslag, der stedvis når tykkelser på 5-10 m.

Læs videre om Københavns forvaltning og miljø eller læs om København generelt.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig