Kås Bredning, farvand i Limfjorden syd for Mors, begrænset af Jegindø mod vest og Salling mod øst. Snævre løb fører fra Kås Bredning nord og sydøst om Jegindø, mens den mod nordøst snævres ind mod Sallingsund.