Jysk Selskab for Historie, oprindelig Jysk Selskab for Historie, Sprog og Litteratur, stiftet 1866 og fra 1868 udgiver af tidsskriftet Jyske Samlinger; desuden enkelte kildepublikationer vedrørende landsdelens historie. I 1950'erne blev selskabet under ledelse af Troels Fink og Vagn Dybdahl omlagt til et alment udgiverselskab med hovedvægten på nyere og nyeste tids Danmarkshistorie. Tidsskriftet tog i 1966 navneforandring til Historie.