Jutta, ca. 1246-1284, dansk prinsesse; datter af Erik 4. Plovpenning og Jutta af Sachsen. Jutta indtrådte i 1266 i Skt. Agnete Kloster for dominikanernonner i Roskilde, hvis priorinde hun blev. Hun og søsteren Agnes, der var klosterets stifter, forlod imidlertid stedet i 1271, og Jutta kom i strid med klosteret pga. sit medbragte gods. Kongen ville ikke udlevere hendes fædrenearv, men hun fik dog omsider rådighed over den i kraft af danehoffets dom i 1284 til fordel for Erik 4. Plovpennings døtre.