Just Juel, 1664-1715, dansk søofficer. Juel deltog under Den Pfalziske Arvefølgekrig (1688-97) i konvojeringen af dansk-norske handelsskibe, indtog en ledende post i Københavns søforsvar i krigen mod Sverige i 1700 og var 1709-12 på diplomatisk sendelse i Rusland. Herefter deltog han i Store Nordiske Krig, hvor han faldt i Slaget ved Rügen 1715.