Juno, asteroide opdaget af den tyske astronom K.L. Harding (1765-1834) i 1804 som den tredje asteroide (3 Juno). Juno har en radius på 122 km, en egenrotationstid på 7,21 timer og en middelafstand til Solen på 2,67 AE. Den består formodentlig af lige dele jern-nikkel og silikater. Denne sammensætning ligner jernstenmeteoritters.