Junius Brevene, serie på 69 artikler, trykt 1769-72 under pseudonymet Junius i Londonavisen Public Advertiser. Artiklerne indeholder en skarp og velformuleret kritik af den britiske regering og ikke mindst af kong George 3.s egenrådighed. Forfatterens identitet er aldrig fastslået, men stærke indicier peger på embedsmanden Philip Francis.