Jungetgård, (1472 Jvnghet, 1497 Jwnget gord, af glda. *jung 'morads, hængesæk', beslægtet med eng, og with 'større skov'), tidligere hovedgård i Salling 22 km nord for Skive. Tilhørte fra 1400-t. til begyndelsen af 1620'erne slægten Skeel. Udflyttet og placeret på et firkantet voldsted omgivet af grave ligger den vinkelformede hovedbygning med spærremur mod sydøst, opført for Herman Skeel omkring 1548. Sydfløjen, der er den bedst bevarede, er dels i et stokværk med kælder, dels i to stokværk uden kælder. Ved istandsættelse i 1924 blev hovedbygningens vestfløj fra 1781 nedrevet.