Julius Pollux var en græsk retoriker og leksikograf og fra ca. 178 e.v.t. kejserlig professor i retorik i Athen. Som eksponent for den anden sofistiks krav til formelle sproglige og retoriske færdigheder behandler Pollux i Onomastikon (Ordbog) sproglige og reale emner fra Athen, fx børnelege, teatermasker, forfatning og en mængde sproglige detaljer.