Julius Paulus, begyndelsen af 200-t., romersk jurist. Julius Paulus var leder af prætorianergarden og medlem af kejser Septimius Severus' råd. Paulus er forfatter til en lang række juridiske værker og har skrevet ca. en sjettedel af de juridiske tekster, der er optaget i Justinians Digesta, se Corpus juris civilis.