Julius Paludan, 1843-1926, dansk litteraturhistoriker, cand.theol., i 1878 dr.phil. på en afhandling om den genrehistoriske baggrund for Holbergs Niels Klim. 1892 fik han det professorat, som regeringen havde forment Brandes. Den konservative Paludan mødtes derfor med nogen uvilje; som litteraturhistoriker var han grundig og saglig. Hans hovedfelt var ældre dansk litteratur i dens afhængighed af europæisk. Således var han dansk pioner inden for komparativ litteraturforskning.