Julius Koppel, 1910-2005, dansk violinist og bratschist, bror til Herman D. Koppel. Han var 1939-79 koncertmester i Det Kgl. Kapel og besad en række tillidsposter i dansk musikliv. Han stiftede Koppelkvartetten, der gennem sit 25-årige virke blev kendt langt ud over landets grænser.