Julius Christian Petersen, 26.2.1865-16.2.1931, dansk kemiker, professor ved Kemisk Laboratorium, Polyteknisk Læreanstalt, i 1908. I sine unge år forskede han i elektrokemi; derefter koncentrerede han sig om undervisning. Efter almenskoleloven i 1903 skrev han lærebøger for mellemskolen (1. udg. 1905) og for gymnasiet (1. udg. 1907); de var i en menneskealder de mest anvendte lærebøger i kemi i Danmark. Bøgerne gav kvalitative beskrivelser af stofferne og deres reaktioner; beregninger og fysisk kemi forekom kun sparsomt.