Julius 1., d. 352, biskop af Rom fra 337. Han forsvarede energisk trosbekendelsen fra koncilet i Nikæa 325 og dens forståelse af Guds treenighed. Julius 1. støttede især Athanasios i dennes kamp imod Eusebs tilhængere og øvede stor indflydelse på kirkemødet i Serdica (Sofia) i 342.