Jules Romains, pseudonym for Louis Farigoule, 1885-1972, fransk forfatter, ophavsmand til unanimismen, der så en besjælet enhed i enhver menneskegruppe. Denne idé er åbenbar i de første værker, bl.a. digtsamlingen La Vie unanime (1908, Det fællesstemte liv) og romanen Mort de quelqu'un (1911, da. En Mand gik hen og døde, 1930), og den er latent til stede i den vældige romancyklus i 27 bind, Les Hommes de bonne volonté, 1932-46 (da. De gode viljer, 1941-53), som gennem en skildring af alle franske samfundslag søger dels at indkredse selve folkesjælen, dels at proklamere de "gode viljers" sejr over ondskab og dumhed. Som dramatiker er Romains kendt for lægesatiren Knock (1923, da. 1941).