Juan Pablos, spansk navn for italieneren Giovanni Paoli, der i juni 1539 fik i opdrag at rejse til det spanske Mexico for at oprette et bogtrykkeri. Inden årets udgang havde han fremstillet den første bog trykt i Amerika, Breve y más compendiosa Doctrina Cristiana en lengua mexicana y castellana. 1548-58 havde han eneret på trykning af bøger i Mexico.