Juan José Arévalo Bermejo, 10.9.1904-8.10.1990, Guatemalas præsident 1945-51. Arévalo indledte efter en overbevisende valgsejr en socialistisk, humanistisk politik, reviderede grundloven, tillod fagforeninger, gav stemmeret til kvinder og analfabeter og beskyttede indianernes traditioner og sprog. Han privatiserede statslig jord og lagde grunden til en omfattende reform, som blev fulgt op af hans efterfølger, J. Arbenz Guzmán. Arévalos bog The Shark and the Sardines (1961, Hajen og sardinerne) handler om USAs forhold til Sydamerika og blev meget udbredt.