Journal of Danish Archaeology var et tidsskrift for forhistorisk arkæologi og middelalderarkæologi, der blev udgivet fra 1982 til 2006. Tidsskriftet var et tværfagligt forum, der præsenterede væsentlige resultater af dansk arkæologisk forskning for den internationale fagkreds. Redaktionskomitéen var bredt sammensat af arkæologer og naturforskere.